Procedura bezpieczeństwa podczas epidemii SARS-CoV-2

Zasady i procedury ogólne

 1. Informujemy, że używamy specjalistycznych i certyfikowanych środków do dezynfekcji powierzchni podłogowych, klamek, włączników światła oraz poręczy na klatkach schodowych.
 2. W barze/recepcji oraz w toaletach ogólnodostępnych zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk.
 3. Nie przyjmujemy Gości w celu odbycia kwarantanny.
 4. W restauracji, korytarzu przy restauracji oraz w toaletach ogólnodostępnych mogą przebywać wyłącznie klienci restauracji i pensjonatu. W pozostałej części budynku mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane w pensjonacie.
 5. Zalecamy noszenie maseczek ochronnych w częściach ogólnodostępnych.
 6. Prosimy o zachowanie odległości 1,5 m względem innych gości.
 7. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 informujemy, że mamy prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu.

Procedury obowiązujące w recepcji

 1. Drzwi wejściowe do budynku oraz pozostałe powierzchnie m.in. klamki, włączniki światła oraz poręcze na klatkach schodowych są regularnie dezynfekowane.
 2. Po wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk w specjalnie do tego przygotowanym punkcie znajdującym się przy barze/recepcji.
 3. Na ladzie barowej/recepcyjnej zamontowana jest szklana osłona jako bariera ochronna.
 4. Obecność Gościa przy barze/recepcji należy ograniczyć do minimum.

Procedury obowiązujące podczas sprzątania pokoi

 1. Pokoje po zakończonym pobycie Gości podlegają szczegółowej dezynfekcji i są regularnie wietrzone.
 2. Ze względów sanitarnych nie świadczymy usługi sprzątania podczas pobytów.
 3. Sprzątanie pokoi w czasie pobytu odbywa się na specjalne życzenie za dodatkową opłatą, po ustaleniu z recepcją i pod nieobecność Gości w pokoju.
 4. Jeżeli istnieje potrzeba jedynie wymiany ręczników, opróżnienia kosza na śmieci lub uzupełnienia przyborów toaletowych prosimy o kontakt z recepcją.
 5. Pościele i ręczniki prane są przez pralnię w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie jest dostarczane w reżimie sanitarnym.

Procedury obowiązujące w restauracji

 1. Dla bezpieczeństwa Gości zrezygnowaliśmy z obrusów materiałowych oraz wystawiania przypraw oraz serwetek.
 2. Sztućce oraz serwetki wydawane są wraz z zamówionym posiłkiem.
 3. Przyprawy wydawane są na życzenie Gości.
 4. Wchodząc do restauracji prosimy o dezynfekcję rąk. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy barze/recepcji.
 5. Zgodnie wytycznymi GIS odległość między blatami stolików wynosi min. 1,5m, a tam, gdzie nie było możliwości zachowania tej odległości zastosowano parawany.
 6. Liczba osób przebywających jednocześnie w restauracji jest ograniczona.
 7. Stoły są dezynfekowane po każdym Gościu.
 8. Posiłki Gościom serwowane są bezpośrednio do stolika.
 9. Posiłki przygotowywane są zgodnie ze wszelkimi normami i zasadami HACCP przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
 10. Do restauracji należy wchodzić w maseczce zakrywając usta i nos. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku bezpośrednio przed spożyciem posiłku. Po odejściu od stolika należy ponownie założyć maseczkę. Noszenie maseczki nie obowiązuje w „ogródku” oraz pod wiatą grillową.
 11. Śniadania wydawane są w formie bufetu. Ze względu na wprowadzone ograniczenia posiłki z bufetu wydaje pracownik obsługi.
 12. Sztućce oraz naczynia są wyparzane.
 13. Imprezy okolicznościowe w restauracji są organizowane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na dzień organizacji imprezy.

Procedury obowiązujące w pomieszczeniach SPA

 1. Ze SPA mogą korzystać tylko osoby, które dokonały rezerwacji wstępu do SPA.
 2. W tym samym czasie z pomieszczeń SPA mogą korzystać osoby, które na co dzień mieszkają lub przebywają razem.
 3. Woda w jacuzzi jest chlorowana oraz ozonowana.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Klienta zakażenia koronawirusem COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba podejrzana nie powinna zostać wpuszczona do budynku. Taką osobę należy poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. W przypadku podejrzenia u Klienta zakażenia COVID-19 obsługa obiektu ma obowiązek ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana i w obszarze tym należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz dezynfekcję.
 3. W przypadku podejrzenia i Klienta zakażenia COVID-19 obsługa obiektu ma obowiązek ustalić (o ile to możliwe) listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem COVID-19.

 1. Pracownicy pensjonatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy - powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się aby pracownicy na bieżąco śledzili informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
  i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w pokoju socjalnym, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik i tym obszarze przeprowadzić rutynowe sprzątanie i dezynfekcję.

 

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 28.05.2021
W przypadku zmiany wytycznych GIS powyższe procedury ulegają zmianie w zakresie zmienionym przez wytyczne GIS do czasu opracowania nowych procedur.

 

Image

Jesteś miłośnikiem wypoczynku nad morzem ?

Zapoznaj się z ofertą wypoczynku w naszych ośrodkach nad morzem.

Aby wyszukać wciśnij enter
Aby wyszukać wciśnij enter

Zielone Wzgórze - Esencja Wypoczynku

Pensjonat Zielone Wzgórze
Bolesławów 52-53
57-550 Stronie Śląskie

(+48) 790 500 503
recepcja@zielonewzgorze.eu

Recepcja czynna

Pn. - Pt.
od 14:00 do 22:00
Sobota
od 13:00 do 23:00
Niedziela
od 13:00 do 22:00

Odwiedź nas